fitxa personal

Carme Barba Uriach
imatge perfil d'usuari

Població del centre
Barcelona
Àrea/es de coneixement que imparteix
Descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn, comunicació i llenguatges (verbal, matemàtic i plàstic)
CESIRE al qual té vinculació