fitxa personal

Jordi Badiella
imatge perfil d'usuari

Població del centre
Escola El Cim. Terrassa
CESIRE al qual té vinculació