fitxa personal

Abraham de la Fuente
imatge perfil d'usuari

CESIRE al qual té vinculació

participació

elements
Agulla de Buffon Angle inscrit en una circumferència Àrea del cercle Àrea del dodecàgon regular amb peces imantades Barres de mecano Bingo i dominó amb nombres romans Blocs multibase Cartes de fraccions impròpies Cercle de fraccions Cercle d’angles Com cau una xinxeta? Còniques doblegant paper Construcció de políedres a partir de les arestes Construcció d’un icosàedre gegant Construcció d’una el•lipse pel mètode del jardiner Construcció d’una hipèrbola amb regle i cordill Construcció d’una paràbola amb regle, escaire i cordill Coordenades en 3D Cursa d’obstacles de probabilitat Daus Del volum de l’esfera a la superfície de l’esfera Demostracions del teorema de Pitàgores amb peces mòbils Descobrim Pi Dominó de Fraccions Dominó de fraccions sobre un quadrat 4x4 Dominó de volums Dominó d’angles Dominó d’àrees El decímetre cúbic i el litre El geoespai El pantògraf El tangram El teorema de Thales i la cambra fosca Els centicubs Els ovals de Cassini al pati Els poliminós Els reglets de Cuisenaire Els reglets de Maria Antonia Canals a secundària Equacions de rectes Fitxes de colors per combinatòria Fraccions amb sectors circulars Funcions a partir de rectangles isoperimètrics i de rectangles equivalents Geometria amb bombolles de sabó Geometria amb imants Geometria del Taxi Geoplà Goniòmetres per a treballs de camp Gràfics de funcions d’emplenat d’ampolles Gràfics de funcions reals de variable real al terra Grafs i cordills Gruixòmetre Icosàedre i rectangles auris Inequacions amb dues incògnites Inequacions amb una incògnita Joc dels Vaixells en coordenades polars L'Àbac La hipèrbola al pati La tractriu Lloc geomètric dels punts tals que la divisió de distàncies a dos punts donats és constant L’el•lipse al pati L’ou màgic Maquetes Mediatriu al pati Mesura de longituds i d’àrees amb fil i paper vegetal quadriculat Mirallet, mirallet, per què m’has fet tan petitet? Miralls i calidoscopis Model geomètric per al desenvolupament de (a+b)•(a-b) Model geomètric per al desenvolupament del cub de la suma Model geomètric per al desenvolupament del quadrat de la suma Monedes de Buffon Mosaics amb peces mòbils Mosaics de Penrose amb peces magnètiques Mosaics Dibuixant Paràbola al pati Pentàgons fent nusos Pissarra esfèrica Plot Poliamants Policubs Políedres amb làmines de plàstic transparent i cinta adhesiva Políedres amb lokon, polydron... Políedres amb palletes i neteja - pipes Prismes i piràmides, cilindres i cons Probabilitats per un tub Quadre de fraccions unitàries Quantes persones es manifestaven? Quants cigrons hi ha en un quilogram de cigrons? Rebots en una el•lipse Rebots en una paràbola Rectangles amb igual perímetre i cilindres amb igual àrea lateral Rombes per anar de l’espai al pla Simulador de la regressió lineal Sota una carpa imaginaria Teorema de Viviani Tot tallant cilindres de plastilina Trencaclosques de càlcul mental Unitats de mesura amb peces mòbils Urnes, poblacions i mostres
itineraris