fitxa personal

Cesire
imatge perfil d'usuari

twitter
Informació del perfil
El CESIRE és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa, del Departament d'Ensenyament. La seva finalitat és conèixer la recerca en didàctica i educació, per promoure i difondre els seus resultats i adequar-los a les necessitats del professorat que els haurà de transferir a la pràctica docent. També té la funció de dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora, per tal de millorar els resultats escolars de l’alumnat.
Població del centre
Barcelona