fitxa personal

Anton Aubanell
imatge perfil d'usuari

twitter
Informació del perfil
Sóc professor de Matemàtiques a secundària i de Didàctica de les Matemàtiques a la UB. En aquests moments sóc membre del CREAMAT i del MMACA.
Població del centre
Barcelona
Àrea/es de coneixement que imparteix
Matemàtiques
CESIRE al qual té vinculació

participació

itineraris