x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca