x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Indagació i recerca