x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Representacions i models x Sortides i treball de camp