x Sortides i treball de camp x Literatura x Imatge, so i vídeo x Representacions i models