fitxa de l'element

Fent meitats
Diferents formes de fer meitats

Crèdits

CESIRE-CREAMAT
Catalogació

Data

30 d'octubre de 2013

MAT [4]

EP.CM [1] EP.CS [1] ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Raonament i argumentació Representacions i models Resolució de problemes

Resum

En aquesta activitat es proposa investigar diferents formes de dividir un quadrat en dues parts iguals. És una activitat que es pot adaptar a diferents edats (des de cicle mitjà de primària a primer d’ESO) només canviant el nivell d'aprofundiment, el vocabulari...

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1039

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat