fitxa de l'element

Incendis a Catalunya
Incendis a Catalunya

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

10 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Estadística i Atzar

MAT [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat els alumnes s’organitzen en grups (bombers i meteoròlegs). Cada grup treballa amb diferents dades referides a característiques climàtiques de diferents comarques catalanes i al nombre d’incendis del mateix any. Es calculen mitjanes aritmètiques i les dades es representen en diagrames de barres, de sectors i climograma. Finalment cada grup posa en comú els resultats, interpreten les dades i elaboren conclusions.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
785

Materials de l'element